ff

                Harm Ludolphie (10)                          Simon Lap (3)                       Jordy Zeemering  (1)        
                
  C- Klasse  / 92 kg                           N-Klasse / 90 kg                        N-Klasse / 85 kg 

                            

                       Melvin Apér  (6)                          Brad Bouwers (3)                 Julian Smit in opleiding
            
      Jeugdklasse / 72 kg                    Jeugdklasse / 59 kg                  Jeugdklasse / 55 kg

                                                                                                   

              Bernard Boersma  in opleidng                    Yaron Idema                       Julia Beishuizen in opleiding 
                  Jeugdklasse / 49 kg                            Jeugdklasse / 31 kg                  Jeugdklasse / 66 kg                     

                    

             Renee Wieldraaier in opleiding          Dorina Hoek in opleiding              Sorina Carare in opleiding
                 Jeugdklasse / 57 kg                          Jeugdklasse / 61 kg                     Jeugdklasse / 46 kg
              

                        

     
    
                                  


    
                                                                                          Anne Marie Koelewijn   
                                                                                               Gestopt in de B-Klasse 
                                                                                                      2006 - 2011 
                                                                                                   "The Iron Butterfly"
                                                                                                19 partijen gevochten                                                               
                                                             

                                          

                                                      *** Nederlandse Jeugd Kampioen Kickboxing tot 42 kg***  
m                                                                                                  en Nederlands Jeugd Kampioen tot 43,6 kg
                                                           

                      
    

             ***Nederlands Kampioen Kickboxing tot 43 kg*** 
         ( 9 MEI 2010 OPEN NEDERLANDSE KAMPIOENSCHAPPEN UITHUIZEN )
                          

   
      

  

  
  

  

 

                                  

            

 

                                                                                                            

                                                                        
                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         

  
                                                        

                

                                                                                                               

                                                                                a